un proiect Color Mind

Căi motivaționale eficiente

În Interviul Motivațional întâlnirea dintre client și consilier are ca scop stimularea motivației interne pentru schimbare. În acest sens, consilierul are la îndemână o serie de strategii motivaționale specifice. Ele sunt menite să faciliteze procesul de schimbare în funcție de stadiul în care se afla clientul. Respectând alegerile clientului, în spiritul empatiei și colaborării, cele opt strategii specifice facilitează creșterea conștientizării cu privire la comportamentul problematic și a probabilității ca schimbarea să aibă loc:

Oferirea de sfaturi

 

La prima citire poate părea în contradictoriu cu natura nondirectivă a interviului motivațional. Această strategie se poate dovedi utilă în acele momente în care clientul este confuz sau blocat. În aceste situații oferirea de sfaturi, informații, instrumente ajutătoare (cum ar fi balanța decizională) poate avea o puternică influență motivatoare. Este necesară respectarea anumitor reguli, cum ar fi întărirea alegerii sau solicitarea permisiunii.

Eliminarea obstacolelor

 

Este o strategie folosită atunci când apar anumite probleme (de cele mai multe ori practice) care împiedică atingerea obiectivelor clientului. De exemplu, o mamă care pentru a ajunge la ședințele de consiliere are nevoie de un serviciu de supraveghere pentru copil. Sau un pacient al cărui program de tratament se suprapune cu programul de lucru, sau care are nevoie de însoțitor. În aceste situații clientul este ajutat să identifice atât obstacolele, cât și soluții efective la aceste obstacole.

Oferirea de alternative

 

Limitarea libertății atrage după sine de cele mai multe ori rezistența, în timp ce facilitarea alegerii amplifică motivația intrinsecă. Această strategie presupune existența unor alternative disponibile din care o persoană să poată alege. Astfel nu se va simți constrânsă sau influențată să aleagă un anumit curs.

Diminuarea dezirabilității

 

În stadiul de contemplare, o persoană percepe beneficiile și costurile schimbării în inferioritate față de avantajele continuării vieții sale de până acum, unde recompensele sunt percepute ca fiind semnificative. Una din sarcinile consilierului constă în identificarea aspectelor percepute de client ca fiind recompensatoare sau pozitive în status-quo. Ulterior, cei doi vor găsi căi concrete pentru a le diminua, anula sau compensa.

Practicarea empatiei

 

Presupune o abilitate concretă a consilierului, care se poate învăța. Obiectivul ei este de a înțelege semnificațiile discursului clientului prin ascultare reflexive. Există numeroase studii prin care s-a demonstrat că stilul empatic este asociat cu creșterea motivației interne și schimbării comportamentale pe termen lung.

Oferirea unui feedback

 

Cunoașterea cât mai clară a situației actuale este un element crucial în motivarea pentru schimbare. Fie că vorbim despre feedback-ul pe care consilierul îl oferă clientului cu privire la situația în care se află, sau despre feedback-ul oferit de familie prin exprimarea preocupării, acesta poate avea un impact pozitiv asupra schimbării comportamentale. Desigur, este întotdeauna important și felul în care este oferit.

Stabilirea obiectivelor

 

Obiectivele ajută întotdeauna în direcționarea eforturilor de schimbare, în așezarea acestor eforturi într-o formă coerentă și monitorizarea progresului. Este important ca aceste obiective să fie ale clientului, să aibă sens și semnificație internă pentru ca angajamentul în atingerea lor să se producă. Rolul consilierului este de a-l ajuta pe client să le identifice, să le formuleze într-o manieră clară, realistă și realizabilă.

Oferirea de ajutor activ

 

Presupune un consilier interesat activ de procesul de schimbare al clientului său. Desigur că nu ratăm nicio ocazie să subliniem responsabilitatea clientului pentru propriul demers. Însă sunt situații în care consilierul poate prelua inițiativa, cum ar fi atunci când clientul nu ajunge la ședința programată. În această situație ne putem gândi că este responsabilitatea clientului să sune și eventual să reprogrameze. Principiul ajutorului activ sugerează, însă, că acestă pasivitate a consilierului este contraproductivă când vine vorba de motivație. Este recomandat ca în astfel de situații consilierul să preia inițiativa și să contacteze clientul pentru a-l asigura de deschiderea și sprijinul său în continuare.

Desigur, niciuna dintre aceste strategii nu este magică. Ele se îmbină într-un mod armonios în funcție de problematica apărută, de stadiul în care se află clientul și momentul în consiliere.

Meniu