un proiect Color Mind

Despre rezistență

În primele două ediții ale Interviului Motivațional, termenul de rezistență este utilizat pentru a caracteriza acele semnale din partea clientului ce îl poziționează în direcția opusă schimbării.

 

Astfel avem în vedere două aspecte:

 

Există o varietate de moduri în care poate fi manifestată rezistența:

 

 

În cea mai recentă ediție a Interviului Motivațional, autorii au revenit asupra acestui termen în principal din cauză că „plasa clientului responsabilitatea fenomenului” (Motivational Interviewing. Helping People Change. Third Edition, W.R.Miller si S.Rollnick, Guilford Press, 2013) creând impresia că este o caracteristică/vină a lui sau că avem de-a face cu un client dificil. Conceptul de rezistență este definit acum prin: discurs de susținere a status-quo – ului (referitor la atitudinea clientului față de schimbare) și discordanța (referitor la relația terapeutului cu clientul)
Noua abordare este mai apropiată de spiritul Interviului Motivațional, în sensul că plasează rezistența în dinamica comunicării dintre client și terapeut. În cazul discursului de susținere este vorba despre o exprimare firească a clientului a motivelor și argumentelor pe care le are în menținerea status-quo –ului. În cazul discordanței avem un semnal că ceva se întâmplă în comunicare astfel încât clientul ne percepe de cealaltă parte a baricadei.
Din punct de vedere al abordării acestor manifestări, Interviul Motivațional propune strategii concrete de gestionare ce au ca scop restabilirea unei atmosfere de sprijin și încredere, afirmarea libertății de alegere, facilitarea discursului și stimularea motivației pentru schimbare.

Meniu