un proiect Color Mind

Interviul Motivațional – ediția a 3-a

9781609182274GRIM (Grupul Român pentru Interviu Motivațional) pregătește versiunea în limba Română a Motivational Interviewing: Helping People Change, 3rd Edition, William R. Miller and Stephen Rollnick, 2012 Guilford Press.

Aflat la cea de-a treia ediție, acest manual este o lucrare complexă, pe măsura dezvoltării pe care a cunoscut-o în ultimii ani Interviul Motivațional în practica clinică la nivel internațional. Pe lângă conceptele deja cunoscute, care sunt clarificate și aprofundate în această ediție, autorii au introdus elemente noi care ajută la o mai bună conturare și înțelegere a cadrului și atmosferei în care se desfășoară schimbarea.

Sunt definite elementele care care stau la baza „spiritului” Interviului Motivațional: colaborare, evocare, autonomie, compasiune, precum și cele patru procese fundamentale utilizate în Interviul Motivațional:

  1. Implicarea – fundamentul relațional ce presupune ascultare, empatie adecvată, centrarea pe client, utilizarea abilităților de baza într-un stil non-directiv, evitarea reflexului de corectare
  2. Focusarea – ghidarea clientului către comportamentul țintă care este important pentru el
  3. Evocarea – stimularea motivației intrinseci (motive pentru schimbare/importanță) și a propriilor idei legate de schimbare
  4. Planificare – negocierea planului pentru schimbare, consolidarea angajamentului, asistarea permanenta a clientului în realizarea obiectivelor.
Meniu